Asana

I Hatha yoga traditionen är asana olika fysiska kroppsrörelser eller positioner som syftar till att mjuka upp lederna, frigöra spänningar, stärka och balansera musklerna, massera de inre organen och på så sätt balansera och stärka de fysiologiska och hormonella systemen. Den fysiska balansen, avslappningen och harmonin har också en effekt på sinnet och det känslomässiga och mentala välbefinnandet. Asana används även som en verktyg till att uppnå medveten närvaro, koncentration och inre upplevelser.

I Raja yoga traditionen där syftet är att stilla sinnet används asana bara som statiska, stilla och stadiga positioner. Sanskrit ordet asana betyder att sitta och Sage Patanjali definierar asana som ‘sthirasukhamāsanam’ – en stadig och bekväm position. Syftet är att kunna sitta stilla, bekvämt och avslappnat under en längre tid för att kunna fördjupa koncentrations och meditations tekniker. Inte bara de sittande positioner används men även andra asana men då som statiska positioner.

Att göra yoga asana skiljer sig från vanlig gymnastik eller träning. När man utför asana lägger man till några viktiga komponenter; medvetande, avslappning, koncentration och meditation. Smidigheten eller styrkan kommer inte genom ansträngning utan genom avslappning. Alla övningar utförs också med andningsmedvetande.

PAWANMUKTASANA SERIERNA

Syftet med pawanmuktasana serierna är att lösa upp energiblockeringar och frigöra energin. De består utav tre olika grupper av enkla och harmoniserande asana (fysiska rörelser) som kan praktiseras av alla, oavsett ålder och hälsotillstånd. De är utmärkta övningar för de som inte kan göra de svårare asana för att bibehålla mjukheten och smidigheten i kroppen. De används även som förberedande övningar till de klassiska mer avancerade asana. Swami Satyananda utformande pawanmuktasana serierna från den klassiska hatha yoga traditionen där de fanns som just uppmjukande och förberedande övningar för de mer avancerade klassiska asana.

Pawanmuktasana serierna:

  1. Anti-rheumatiska övningar för att lösa upp blockeringar i alla leder och i armar och ben.
  2. Övningar för mage och rygg, för att stärka matsmältningssystemet, frigöra gaser, och massera alla inre organ.
  3. Shaktibandhas för att frigöra blockerad energi i bäckenbotten, ryggraden och bröstet, och som ökar vitaliteten.

Litteratur: Asana Pranayama Mudra Bandha – Swami Satyananda Saraswati