Avancerade tekniker

KRIYA YOGA

Vi har Swami Satyananda att tacka för att vi har tillgång till ett väldigt kraftfullt, komplext och samtidigt praktiskt kriya yoga system. Det överlämnades till honom av hans guru Swami Sivananda och Swami Satyananda har sedan gjort det tillgängligt på ett praktiskt och systematiskt sätt. Det är det ena av två existerande kriya yoga system som existerar i världen idag. Det andra är Paramahamsa Yogananda’s kriya yoga.

Ordet ‘kriya’ betyder handling eller rörelse och i kriya yoga är det rörelsen av medvetandet som åsyftas. Till skillnad från andra klassiska yoga system eller meditations tekniker i kriya yoga kämpar inte utövaren mot sitt sinne. Här rör sig uppmärksamheten hela tiden systematiskt i olika banor för att rena medvetandet och uppväcka energin. Genom den här processen harmoniseras olika delar av personligheten och den inre potentialen och kreativiten kan komma till uttryck. Syftet med kriya yoga är att få personligheten att blomma.

Det är viktigt att man bara praktiserar kriya yoga efter noga och systematiska förberedelser och bara under ledning av en kvalificerad och auktoriserad lärare.

Litteratur: A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya – Swami Satyananda Saraswati och Kundalini Tantra – Swami Satyananda Saraswati


PRANA VIDYA

Prana Vidya är en annan teknik som involverar uppväckandet av kundalini energin. Det är en tantrisk teknik men vi kan också hitta referenser till den i Yoga Upanishaderna. Syftet med Prana vidya är att medvetet kontrollera prana, öka prana och medvetet skicka prana till olika kropssdelar.

Det är viktigt att man bara praktiserar prana vidya efter noga och systematiska förberedelser och bara under ledning av en kvalificerad och auktoriserad lärare.

Litteratur: Meditations from the Tantras – Swami Satyananda Saraswati