De klassiska yogagrenarna

“Three things are your true form, your true nature, Satyam, truth; Shivam auspiciousness; and Sundaram, beauty. You don’t have to bring purity from outside, it is within you. You don’t have to adopt any good qualities from outside. You are already that.” – Swami Satyananda Saraswati

De klassiska yogagrenarna började att utvecklas under den klassiska perioden av yoga i Indien av yogis som Shiva, Matsyendranath, Gorakhnath, Dattatreya och senare av Yogi Swatmarama, Sage Gherand , Sage Patanjali, Narada och Sage Shandilya. De finns också beskrivna i den vediska traditionen i Yoga upanishaderna, i den tantriska traditionen. och i klassiska texter som Bhagavadgita och Yoga Vashishta.

HATHA YOGA – kroppens yoga

RAJA YOGA – sinnena och sinnets yoga

KARMA YOGA – handlingens yoga

BHAKTI YOGA – hjärtats och känslornas yoga

JÑANA YOGA – kunskapen och visdomens yoga

KUNDALINI YOGA – vetenskapen om chakrasystemet

MANTRA YOGA – vetenskapen om ljudvibration