Hatha Yoga

Syftet med Hatha yoga kan man hitta i namnet ‘Hatha’ som består av två beeja mantras, kärnljud eller vibrationer, Ham och Tham. Mantrat Ham är associerad med pingala nadi, den vitala sol energin eller prana shakti. Den uttrycker sig som utåtriktning, aktivitet och som en dynamisk kraft. Den är också associerad med vänster hjärnhalva och det sympatiska nervsystemet. Mantrat Tham är associerad med ida nadi, den mentala månenergin eller chitta shakti och uttrycker sig som inåtriktning, reflektion och som en kreativ kraft. Den är också associerad med höger hjärnhalva och det parasympatiska nervsystemet. Syftet med Hatha yoga är att balansera dessa två energier.

När balans uppstår mellan ida och pingala nadis, energikanaler, börjar energin eller prana flöda i den viktigaste energikanalen, sushumna nadi inuti ryggraden. Sushumna är den andliga energin och associerad med kvalitéer som harmoni, frid, förståelse och visdom. När prana börjar flöda i sushumna leder det till uppväckandet av ajna chakra, ett energi center i mitten av hjärnan, i tallkottkörteln; och som associeras med uppväckandet av det rena transcendentala medvetandet.

De två viktigaste klassiska Hatha yoga texterna är Hatha Yoga Pradipika av Yogi Swatmarama och Gherand Samhita av Sage Gheranda. I båda texterna beskrivs den yogiska processen som en systematisk och progressiv transformation från det fysiska till det mest subtila. Klassisk Hatha yoga består av shatkarma, asana, pranayama, mudra, bandha, pratyahara, dharana och samadhi.