Havan

 Havan är en eld ritual som har sitt usrprung i Indien men som också existerar i ursprungs traditioner i många delar av världen. Havan kallas också för homa eller homam som är ett sanskrit ord som betyder att något offras eller ges till en sakral, vigd eller helgad eld. Det kommer från en sanskrit rot – hu, som betyder att offra eller att presentera.

I havan använder man sig av fyra olika verktyg, det första är den helgade elden som symboliserar en process av renande och där offrandet är en process att ge tillbaka för att harmonisera energi balansen mellan människan och jorden. Idag är havan en del av yoga ekologin.

Bortom den fysiska dimensionen som vi är medvetna om finns det en annan dimension som vi för det mesta inte är medvetna om, det är en dimension bestående av energi (prana) och vibration. Ett sätt att komma i kontakt med den dimensionen och att också harmonisera och balansera den dimensionen är genom mantra som är det andra verktyget.

“Mantra is not the name of a god or goddess or of a person. It is not a holy word or part of a hymn. Mantra is not sacred, nor is it a tool for concentration. It is a vehicle for expansion of mind and liberation of energy.” – Swami Satyananda Saraswati

Det tredje verktyget är yantra eller en geometrisk representation av vibrationen, mantrat. Varje mantra har ett yantra som fungerar som ett fordon som transporterar mantrat. Det fjärde verktyget i havan är havan samagri, en blandning av renande örter som offras till elden och som har en renade effekt på omgivningen.