Inspelningar att ladda ner

Ljudinspelningar av övningar

Avslappningsövningar

Yoga Nidra – djupavslappning 30 min

Yoga nap – kort avslappning 12 min

Meditationsövningar

Kaya Sthairyam – kroppen i stillhet
Återskapa och betrakta dagen
Antar Mouna steg 1
Antar Mouna steg 2
Ajapa Dharana 1
Ajapa Dharana 2 steg 1-5
Ajapa Dharana 2 steg 1-9

Ljudinspelningar av mantras

Mahamrityunjaya & Gayatri mantras