Jñana Yoga

Jñana yoga är kunskapens och visdomens yoga. Jñana betyder kunskap. Inte intellektuell kunskap utan intuitiv och högre, upplyst kunskap. Jñana yoga är metoden eller processen som hjälper oss att uppleva denna högre form av kunskap och ge uttryck för den i vårt dagliga liv. Alla kan praktisera jñana yoga. Det börjar med medveten närvaro; att bli medveten om var du befinner dig i livet just nu, vad du gör och vad du tänker och känner.

När vi börjar att bli medvetna om oss själva kommer också upptäckten av de olika roller vi spelar och vad som utgör vår identitet, förälder, vän, partner, jobbidentitet etc. I Jñana yoga närmar vi oss den vi verkligen är, bakom de olika roller vi spelar och de identiteter vi har skapat; tills alla olika identiteter försvinner och vi upplever den vi är. Då kommer också upplevelsen av alltings sanna natur. Det är jñana. När jñana blir ett spontant uttryck och får blomma i ens liv leder det till en högre förståelse; till icke dömande eller värderande; och livet blir istället fyllt av medkänsla och glädje.

The ultimate aim is the dissolution of ego, which is not arrogance but identification with ‘I am this’. The aim is to be aware and to learn to let go of the identification you have become  aware  of.  In  your  daily  life,  to  be  aware  is  viveka  and to drop and let go is vairagya. These are the two wings that help you fly or the two legs which carry you along your journey.” – Swami Niranjanananda Saraswati