Karma Yoga

Karma betyder att agera, handla, interagera och yoga betyder expanderat medvetande eller total uppmärksamhet. Karma yoga är vetenskapen om hur vi kan lära oss att leva i nuet med hela vår uppmärksamhet och på bästa möjliga sätt. Karma yoga leder till förmågan att uttrycka det bästa av en själv i sina dagliga handlingar med kreativitet, positivitet och glädje.

“Karma yoga involves performing each and every action with all your attention, skill and creativity, as if for the first and last time. An action becomes karma yoga when there is moment-­to-­moment  awareness  of  the  thoughts, reactions,  responses  and  behaviour  that  go  with  the  external  action.  This means full participation in what you are doing, thinking or expressing.” – Swami Niranjanananda Saraswati