Försommar kurser 2021

YOGA ONLINE

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra®; och en meditations-teknik. Klasserna kommer att ges via zoom.

Integrerad Yoga – Yoga kapslar

10 maj – 7 juni Måndagar 19:00 – 20:30 – 5 gånger

Yoga och djupavslappning – Satyananda Yoga nidra

11 maj – 8 juni Tisdagar 19:00 – 20:30 – 5 gånger

Yoga och meditation – Hjärtats meditation – Hridayakash dharana

12 maj – 9juni Onsdagar 19:00 – 20:30 – 5 gånger

TATTWA SHUDDHI SADHANA

Tattwa shuddhi är en fantastisk teknik från den tantriska traditionen. Ordet shuddhi betyder att rena och tattwa betyder element. De fem elementen är jord, vatten. eld, luft och eter. De är de fundamentala komponenterna eller grundstenarna i vår existens. En av de viktigaste aspekterna i yoga är reningsprocessen. Utan att rena kroppen, energikanalerna och sinnet kan vi inte uppleva de högre medvetande tillstånden. Yoga och tantra använder sig av olika metoder för att uppnå denna inre rening, från fysiska till mer subtila och djupare nivåer. Av dessa metoder är Tattwa shuddhi den främsta metoden därför att den effektivt renar alla delar och nivåer, den fysiska, energimässiga, mentala, känslomässiga och psykiska.

Tattwa shuddhi är inte en yogaövning utan en sadhana. Betydelsen av sadhana är något som görs med ett andligt syfte, för självförverkligande, för att uppleva ens sanna natur och det kosmiska medvetandet. Det görs också med en specifik intention, regelbundenhet och under en bestämd period.

För dig som har gått introduktionskursen till Tattwa shuddhi eller kan övningen sedan tidigare.

BHAKTI YOGA – HJÄRTATS ELLER KÄNSLORNAS YOGA

WORKSHOP

Söndagen den 30 maj 10-13

Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhakti yoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet. 

Swami Maitreyi kommer att vara gästlärare på följande kurser som kommer att ges på Satyananda Yoga i Sverige’s kursgård, Gässlingsbo, utanför Bollnäs. För vidare information se Satyananda Yoga Sverige eller respektive skola.

YOGASADHANA – EN FÖRDJUPANDE 1-ÅRIG KURS

30 april-7 maj 2021 – modul 1

Kursledare: Mattias Gopala, Gävle Yogaskola & Lena JayAtma, Lavandula Yogaskola

YOGARETREAT – PRANA, PRANAYAMA OCH PRANA VIDYA

28 juni-4 juli

Kursledare: Lena JayAtma

Läs mer och anmälan på Lavandula yogaskola

FÖRDJUPNINGSKURS FÖR YOGALÄRARE – TEMA: AJAPA JAPA

8 – 11 juli

Kursledare: Lena JayAtma och Swami Maitreyi

Läs mer och anmälan på Satyananda Yoga Sverige – SYS hemsida