Kundalini Yoga

Kundalini yoga är vetenskapen om uppväckandet av kundalini – den sovande eller outnyttjade energin eller potentialen. Ordet kunda betyder behållare som förvarar energin. Kundalini representerar den kraft som när behållaren öppnas reser sig som en slingrande orm som vaknat upp ur sin sömn och stiger upp genom de olika chakras – energicentra.

Basen för kundalini yoga är kunskapen om nadis, energikanaler, och chakras. Chakras är energicenter eller transformatorer av energi. Nadi betyder flöde. I kroppen finns tusentals nadis genom vilka energin kan flöda och sex huvudsakliga chakras. Vårt energi system består av tre olika typer av energi; prana shakti, den vitala energin och chitta shakti, den mentala energin. De flödar från baschakrat, mooladhara, i bäckenbotten upp till ajna chakra, i mitten av huvudet omväxlande på höger och vänster sida av ryggraden och passerar alla de andra chakras på vägen upp. Prana shakti i pingala nadi och chitta shakti i ida nadi. I mitten av ryggraden går en tredje kanal, sushumna nadi. När kundalini kraften uppväcks flödar den genom sushumna nadi och ger upphov till den tredje energin, den andliga energin eller atma shakti.

The awakening of kundalini affects the whole area of the human mind and behaviour.Kundalini is not a myth or an illusion. It is not a hypothesis or a hypnotic suggestion. Kundalini is a biological substance that exists within the framework of the body. Its awakening generates electrical impulses throughout the whole body and these impulses can be detected by modern scientific instruments and machines. ”. – from Kundalini Tantra av Swami Satyananda Saraswati