Mantra och kirtan

Vetenskapen om mantra är den allra äldsta yoga vetenskapen som utgår ifrån upplevelsen av existensen eller varandets källa i form av vibration. All vibration avger ljud och de ljud som uppstår av existensens inneboende vibration är mantras. Den moderna västerländska vetenskapen har idag kommit fram till samma förståelse av existensen minsta bestånds delar, som små strängar som vibrerar.

När vi använder mantra, upprepar ljudligt, mentalt eller sjunger, skapar vi en länk eller en kontakt med existensens eller varandets allra innersta källa. Det tar oss till upplevelsen av vårt innersta väsen. Men inte bara vårt innersta väsen utan allt existerandes innersta väsen. 

I yoga är mantra därför en kraftfull och effektiv metod för att skapa harmoni och balans mellan alla delar av en ens personlighet; kropp, sinne och själ; och mellan en själv och omgivningen. Mantra används i yoga tillsammans med asana, pranayama och meditation; men också som en egen metod. Den enklaste formen att använda mantra är genom kirtan, att sjunga mantras tilsammans med musik.

“Mantra är den kraft genom vilken sinnet som är bundet av tankeprocessen blir befriat. När sinnet är befriat från tankeprocessen upplevs medvetandet i dess rena form.”