Mantra Yoga

Mantra yoga är den allra äldsta yogagrenen och finns nämnd som den första aspekten av yoga i Pashupatyoga, vilken är den mest ursprungliga yoga vi känner till idag. Mantra yoga är också en av de fem yogagrenarna som beskrivs i Yoga Upanishads och är en av de viktigaste aspekterna i tantra.

Betydelsen av ordet mantra är ”den kraft som befriar sinnet från dess mentala, emotionella och psykiska bindningar”. Mantra översätts generellt som ljudvibrationer. Det är en gren av yoga tillsammans med nada yoga, där ljudvibrationen används som ett instrument eller en meditationsprocess för att uppnå en inre transformation och uppleva det transcendentala medvetandet.

Varje rörelse ger upphov till vibration, vilket i sin tur skapar ett subtilt ljud, mantra. Atomerna i vår kropp är i ständig rörelse och skapar en uppsättning av subtila vibrationer. Genom en meditationsprocess där mantra används som instrument; där vi fördjupar och ökar vår medvetenhet; och går djupt in i vårt psyke, kan vi bli medvetna om dessa subtila inre vibrationer och hur vi kan stämma våra inre subtila ljud.