Pranayama

Pranayama översätts oftast som andningsövningar men ordet prana betyder den vitala energin som i andra traditioner benämns som chi eller ki och ayama betyder att öka eller expandera. Syftet med pranayama är således att expandera och öka den vitala energin.

Pranayama delas in i olika kategorier; förberedande pranayama eller andningsövningar där vi blir medvetna om andningen och lär oss att andas rätt och fördjupa vår andning; balanserande, lugnande, värmande och svalkande pranayama, beroende på klimat och behov.

Syftet med pranayama är att öka, balansera och stabilisera energierna i kroppen som i sin tur har en effekt på både kroppen och sinnet. Med hjälp av pranayama balanserar vi den vitala energin, prana shakti, och den mentala energin, chitta shakti.

För många människor är de förberedande teknikerna av vital betydelse. Många utav oss är inte ens medvetna om andningen och har en väldigt ytlig och kort andningsrytm. Bara genom att bli medvetna om att vi andas kan vi öka intaget av syre, öka utbytet av syre och koldioxid, andas med diafragman så att alla inre organ masseras när vi andas och framför allt minska stressnivån. När vi andas lungt och djupt blir också sinnet lungt och avslappnat.

Litteratur: Prana and Pranayama – Swami Niranjanananda Saraswati