Raja Yoga

Raja yoga är vetenskapen om sinnet och hur vi kan hantera vårt sinne, våra tankar, känslor, minnen och förståndet. Hatha yoga är en förberedelse för Raja yoga. När vi har balanserat, renat, stärkt och stillat kroppen är vi redo för Raja yoga. Syftet med Raja yoga är att stilla sinnet genom att ta bort mentala och känslomässiga blockeringar så att vi kan se och tänka klart. Det leder också till upplevelser av mer subtila aspekter av sinnet, det högre intellektet och intuition; och till högre medvetande tillstånd och upplevelsen av det transcendentala och kosmiska medvetandet. Raja yoga är den mest systematiska metoden för att upptäcka den högsta, eviga sannningen. 

Den mest välkända klassiska texten om Raja yoga är Sage  Patanjali’s Yoga  Sutras.  Men olika komponenter av Raja yoga kan vi också hitta i texter som Bhagavad Gita, Yoga Vasishtha och Yoga Upanishaderna.

Raja yoga har åtta angas, grenar, som bildar en vetenskap och en disciplin som systematiskt tar utövaren genom en process av att hantera sinnets alla olika aspekter. Denna process transformerar successivt sinnet och dess uttryck från att vara negativt och begränsat till mental klarhet, frid, positivitet och kreativitet. Raja yoga ger också en ökad självmedvetenhet av alla aspekter av personligheten som leder till en positiv personlighets utveckling.

Raja yoga kallas också för ashtanga yoga – asht, åtta och anga, grenar. De åtta grenarna är; yama, förhållningssätt och attityder; niyama, personliga discipliner; asana, fysiska övningar och positioner; pranayama, andningsövningar; pratyahara, bortkopplande av sinnet från de yttre sinnesobjektet; dharana, fokus och koncentration i en punkt eller ett meditations object; dhyana; det spontana meditationstillståndet av expanderat medvetande; samadhi, oavbrutet, spontant meditationstillstånd och upplevelse av ett högre medvetande tillstånd.

Raja yoga is the yogic science of mind and mind manage­ment.  You  can  attain  excellent  health  by  the  path  of  hatha  yoga,  and  you  can  balance  the  mind  through  the  sadhana  of  raja  yoga.  It  is  not  about  closing  the  eyes  and  experiencing visions in meditation. Just as you empty your bowels  each  day  for  the  physical  health  of  the  body,  in  raja yoga you also empty your mind of the debris that has accumulated during the course of living. The practices and techniques are designed for this purpose.” – Swami Niranjanananda Saraswati