Satyananda Yoga® övningar

“Any effort in the direction of yoga never goes in vain; even a little practice will bear fruit. Even a little practice for a short period will give more strength, more peace, more joy and more knowledge” – Swami Sivananda Saraswati

En klass eller program i Satyananda Yoga® innehåller fyra olika delar; asana (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar), avslappning , Satyananda Yoga Nidra®, och koncentrations eller meditations övningar. Det är en systematisk process där man börjar från den fysiska kroppen till energikroppen och vidare till allt djupare och mer subtila aspekter av personligheten, sinnet och själen. Det är en process där alla delar påverkar varandra och bildar en helhet. I Satyananda Yoga ingår också andra tekniker och övningar som Shatkarmas, reningsövningar; mudras, gester, bandhas, lås ; mantra, ljudvibrationer; kirtan, musik meditation; och havan, eldceremoni. De avancerade teknikerna som Kriya yoga och Prana vidya lärs enbart ut till de som har praktiserat en längre tid och bara av auktoriserade lärare.

ASANA – fysiska rörelser och positioner

PRANAYAMA – andningsövningar

Satyananda Yoga Nidra® – djupavslappning

MANTRA OCH KIRTAN – musikmeditation

HAVAN – eld ceremoni