Yoga Online

Följande kurser kommer att ges via zoom. När du har anmält dig kommer du att få detaljerad information om vad som krävs för att ladda ner zoom och vad du behöver för att delta. Du kommer att få en länk som du loggar in till varje klass.

BETALNING: Du kan betala med swish eller bank-giro och kommer att få uppgifterna när du har anmält dig. Kursavgiften återbetalas inte.

INTEGRERAD YOGA – YOGA KAPSLAR

De flesta av oss har inte så mycket tid men har samtidigt ett behov av att få in enkla yoga övningar i vår dagliga liv. Den enklaste metoden är vad som i Satyananda yoga kallas för yoga kapslar. Fem små korta program på 5-10 min av mantra, ljudvibration; asana, fysiska övningar; pranyama, andningsövningar; avslappning och meditation, som du lätt kan få in under dagen. Precis som vi tar extra vitaminer i kapslar så kan vi ta små yogakapslar för att tillföra energi, avslappning, balans och glädje i vårt dagliga liv.

Du kommer att lära dig enkla men effektiva övningar som du kommer att kunna fortsätta att använda dig av i ditt dagliga liv.

Måndagar 10 maj – 7 juni, 5 ggr 19:00 – 20:30

PRIS: 1000 KR

YOGA OCH DJUPAVSLAPPNING – SATYANANDA YOGA NIDRA

En av de viktigaste aspekterna i yoga är avslappning; fysisk, mental och känslomässig. Vi behöver använda våra muskler och kroppar; vår hjärna och vårt sinne; våra känslor och förmågan att uttrycka våra känslor. Genom olika verktyg i yoga kan vi lära oss att inte ackumulera och hålla kvar spänningar i kroppen och i sinnet.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationstekniken Kaya Sthairyam – stillhet. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att släppa mentala och känslomässiga spänningar.

Tisdagar 11 maj – 8 juni, 5 ggr 19:00 – 20:30

PRIS: 1000 KR

YOGA OCH MEDITATION – HJÄRTATS MEDITATION – HRIDAYAKASH DHARANA

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationstekniken Hridayakash Dharana.

Hridayakash dharana är en vedisk meditations teknik där vi går in i hjärtats rum och där ljus upplevs i hjärtat. Syftet med tekniken är att gå djupare in i sinnet för att komma i kontakt med de djupt liggande under-medvetna känslorna som vi inte är medvetna om dagligen men som påverkar våra medvetna känslor, tankar och beteende. Genom att släppa ut och bli medveten om dessa känslor kan vi frigöra oss från negativa känslor och tankemönster och istället uppleva de positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna.

I Hridayakash dharana blir vi medvetna om intensiteten i känslorna, skapandet av känslor, känslornas färger, förändringen av en känsla och även dimensionen bortom känslorna. Den psykoterapeutiska aspekten av meditation har sina rötter i Hridayakasha dharana.

Onsdagar 12 maj – 9 juni, 5 ggr 19:00 – 20:30

PRIS: 1000 KR

BHAKTI YOGA – HJÄRTATS ELLER KÄNSLORNAS YOGA

WORKSHOP Söndagen den 30 maj 10-13

Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhakti yoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet. 

PRIS: 450 KR