Kurser hösten 2021

Följande kurser kommer att ges via zoom. När du har anmält dig kommer du att få detaljerad information om vad som krävs för att ladda ner zoom och vad du behöver för att delta. Om du anmäler dig till mer än en kurs får du 10% rabatt. Om du inte kan delta vid något klass tillfälle kommer möjlighet finnas att få tillgång till en inspelning av klassen som du kan göra i din egen tid.

BETALNING: Du kan betala med swish eller bank-giro och kommer att få uppgifterna när du har anmält dig. Kursavgiften återbetalas inte. Möjlighet till delbetalning finns.

YOGA OCH DJUPAVSLAPPNING – SATYANANDA YOGA NIDRA

En av de viktigaste aspekterna i yoga är avslappning; fysisk, mental och känslomässig. Vi behöver använda våra muskler och kroppar; vår hjärna och vårt sinne; våra känslor och förmågan att uttrycka våra känslor. Men genom olika verktyg i yoga kan vi lära oss att inte ackumulera och hålla kvar spänningar i kroppen och i sinnet.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationsteknikerna Kaya Sthairyam – stillhet och Antar Mouna, inre tystnad. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att släppa mentala och känslomässiga spänningar.

Måndagar 30 augusti – 13 december, 14 ggr

18:30 – 20:30 (uppehåll vecka 40 och 41)

PRIS: 3600 KR

INTEGRERAD YOGA – MEDVETEN NÄRVARO

De flesta av oss har inte så mycket tid men har samtidigt ett behov av att få in enkla yoga övningar i vårt dagliga liv. Den enklaste metoden är vad som i Satyananda yoga kallas för yoga kapslar. Fem små korta program på 5-10 min av mantra, ljudvibration; asana, fysiska övningar; pranyama, andningsövningar; avslappning och meditation, som du lätt kan få in under dagen. Precis som vi tar extra vitaminer i kapslar så kan vi ta små yogakapslar för att tillföra energi, avslappning, balans och glädje i vårt dagliga liv.

Du kommer att lära dig enkla men effektiva övningar som du kommer att kunna fortsätta att använda dig av i ditt dagliga liv beroende på vad du behöver.

Du kommer också att få olika verktyg till att leva mer medvetet och påbörja en process av självkännedom. Vi kommer att använda boken ‘Yoga – en väg till självkännedom’. En viktig teknik är SWAN – att bli medveten om och använda våra: styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), ambitioner (ambitions) och behov (needs). En annan yogisk aspekt vi kommer att använda är olika yamas och niyamas – positiva inre attityder och yttre förhållningssätt.

Tisdagar 31 augusti – 14 dec , 14 ggr

18:30 – 20:30 (uppehåll vecka 40 och 41)

PRIS: 3600 KR

MORGON YOGA

Att börja dagen med yoga är ett fantastiskt sätt att börja dagen. Kroppen och sinnet är redo att möta dagen med kraft och energi.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; en kort avslappning och stillhet. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att ge positiv energi som du har med dig hela dagen

Tisdagar 31 augusti – 14 december, 14 ggr

6:15 – 7:00 (uppehåll vecka 40 och 41)

PRIS: 1400 KR

YOGAPSYKOLOGI OCH PERSONLIGHETSUTVECKLING

En av de stora frågorna i livet är att förstå vår personlighet, våra tankar, känslor och beteende och hur det påverkar våra relationer till andra människor och världen runt omkring oss. Hur kan vi lära oss att hantera och förbättra vårt beteende och interaktioner i våra relationer och i förhållande till samhället för att ett leva mer harmoniskt, glädjefullt och givande liv. Det är viktiga frågor som yoga har gett svar på i flera tusen år. Yogapsykologin idag försöker att förena den tusenåriga yogavetenskapen och den moderna västerländska psykologin för att förstå vår personlighet och hur vi kan utvecklas som människor.

I yogavetenskapen beskrivs personligheten utifrån chakrasystemet och i västerländsk psykologi definieras personligheten som en kombination av perception, minne, tankar, känslor och beteende. I yogaspykologi kombineras de båda systemen för att skapa en fördjupad förståelse av personligheten och av personlighetsutveckling.

Under den här kursen kommer vi att kombinera teori och praktik, för att ge dig en teoretisk förståelse och olika tekniker och verktyg för att sätta igång en inre förändringsprocess i form av asana, pranayama, avslappning, meditations och självobservations övningar.

Onsdagar 1 september – 15 december , 14 ggr

18:30 – 20:30 (uppehåll vecka 40 och 41)

Kostnad: 3750 kr

FÖRDJUPNINGSKURS I MEDITATION

Med början i September erbjuder vi dig som är lärare i Satyananda yoga traditionen eller har utövat Satyananda yoga under flera år en möjlighet att fördjupa olika meditationstekniker. Det är en möjlighet för dig att fördjupa ditt eget utövande och din upplevelse men också att meditera tillsammans vilket är extra viktigt i dessa tider.

Vi kommer att ha ett tillfälle i veckan med asana, pranayama, Satyananda yoga nidra och meditation på zoom. Varje klass kommer att spelas in och finnas tillgänglig under en vecka tills nästa gång. Om du inte har möjlighet att vara med en gång kan du göra veckans övningar när du har tid. Vi kommer också att träffas på Yogaskolan i Stockholm en helg för att träffas på plats och fördjupa teorin av vad är meditationsprocessen, vad är medvetande (awareness) och sinnet (mind). De meditationstekniker vi kommer att fördjupa under den här terminen är Chidakash Dharana – sinnets rymd eller rum och Hridayakash dharana – hjärtats rymd eller rum. Vi kommer även att göra de förberedande teknikerna Antar Mouna och Antar Darshan

Chidakash Dharana

Chidakasha dharana är en meditationsteknik där man blir medveten om sinnets rymd eller rum. Sinnet tillåts att spontant få manifestera sig i form av; färger, former, bilder och symboler. När sinnet blir mer och mer subtilt och vi får tillgång till alltmer djuptliggande lager av sinnet kommer andra former, geometriska figurer, yantras etc att dyka upp. Och ibland kommer ingenting alls att synas. Syftet med tekniken är att bli medveten om sinnets olika aspekter och dimensioner och att frigöra sinnet från djupt lagrade intryck.

Hridayakash Dharana

Hridayakash Dharana är en vedisk meditations teknik där vi går in i hjärtats rum och där ljus upplevs i hjärtat. Syftet med tekniken är att gå djupare in i sinnet för att komma i kontakt med de djupt liggande undermedvetna känslorna som vi inte är medvetna om dagligen men som påverkar våra medvetna känslor, tankar och beteende. Genom att släppa ut och bli medveten om dessa känslor kan vi frigöra oss från negativa känslor och tankemönster och istället uppleva de positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna. I Hridayakash Dharana blir vi medvetna om intensiteten i känslorna, skapandet av känslor, känslornas färger, förändringen av en känsla och även dimensionen bortom känslorna. Den psykoterapeutiska aspekten av meditation har sina rötter i hridayakasha dharana.

Du kan välja att bara vara med under veckorna eller bara under helgen eller både och.

Torsdagar 2 september – 16 december , 15 ggr

18:30 – 20:30 (uppehåll vecka 40)

Kostnad: 3900 kr

Workshop: 20 och 21 november 10:00 – 13:00

Kostnad: 900 kr för båda dagarna

Kostnad för veckokursen och workshop: 4600 kr