Kurser hösten 2021

Följande kurser kommer att ges via zoom. När du har anmält dig kommer du att få detaljerad information om vad som krävs för att ladda ner zoom och vad du behöver för att delta. Om du anmäler dig till mer än en kurs får du 10% rabatt. Om du inte kan delta vid något klass tillfälle kommer möjlighet finnas att få tillgång till en inspelning av klassen som du kan göra i din egen tid.

BETALNING: Du kan betala med swish eller bank-giro och kommer att få uppgifterna när du har anmält dig. Kursavgiften återbetalas inte. Möjlighet till delbetalning finns.

YOGA OCH DJUPAVSLAPPNING – SATYANANDA YOGA NIDRA

En av de viktigaste aspekterna i yoga är avslappning; fysisk, mental och känslomässig. Vi behöver använda våra muskler och kroppar; vår hjärna och vårt sinne; våra känslor och förmågan att uttrycka våra känslor. Men genom olika verktyg i yoga kan vi lära oss att inte ackumulera och hålla kvar spänningar i kroppen och i sinnet.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationsteknikerna Kaya Sthairyam – stillhet och Antar Mouna, inre tystnad. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att släppa mentala och känslomässiga spänningar.

Måndagar 25 oktober – 13 december, 8 ggr

18:30 – 20:30

PRIS: 2000 KR

MORGON YOGA

Att börja dagen med yoga är ett fantastiskt sätt att börja dagen. Kroppen och sinnet är redo att möta dagen med kraft och energi.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; en kort avslappning och stillhet. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att ge positiv energi som du har med dig hela dagen

Tisdagar 26 oktober – 14 december, 8 ggr

6:15 – 7:00

PRIS: 800 KR

INTEGRERAD YOGA – MEDVETEN NÄRVARO

De flesta av oss har inte så mycket tid men har samtidigt ett behov av att få in enkla yoga övningar i vårt dagliga liv. Den enklaste metoden är vad som i Satyananda yoga kallas för yoga kapslar. Fem små korta program på 5-10 min av mantra, ljudvibration; asana, fysiska övningar; pranyama, andningsövningar; avslappning och meditation, som du lätt kan få in under dagen. Precis som vi tar extra vitaminer i kapslar så kan vi ta små yogakapslar för att tillföra energi, avslappning, balans och glädje i vårt dagliga liv.

Du kommer att lära dig enkla men effektiva övningar som du kommer att kunna fortsätta att använda dig av i ditt dagliga liv beroende på vad du behöver.

Du kommer också att få olika verktyg till att leva mer medvetet och påbörja en process av självkännedom. Vi kommer att använda boken ’Yoga – en väg till självkännedom’. En viktig teknik är SWAN – att bli medveten om och använda våra: styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), ambitioner (ambitions) och behov (needs). En annan yogisk aspekt vi kommer att använda är olika yamas och niyamas – positiva inre attityder och yttre förhållningssätt.

Tisdagar 19 oktober – 7 dec , 8 ggr

19:00 – 20:30

PRIS: 1600 KR

WORKSHOP PÅ YOGASKOLAN I STOCKHOLM – FÖRDJUPNING I MEDITATION

Vad är meditation? Vi kommer under den här helgen titta på vad är meditationstillståndet och hur vi kan uppnå det tillståndet genom olika meditationstekniker och genom meditationsprocessen. För att förstå den processen behöver vi titta på vad är medvetenhet eller medveten närvaro (awareness), vad är medvetandet (consciousness) och vad är sinnet; tankar, känslor, minnen, intellektet etc. Vad händer med dessa tre aspekter i meditationsprocessen så att vi får en upplevelse av det vi kallar för meditation. Den kanske viktigaste aspekten av meditation är hur vi genom enkla övningar kan leva mer medvetet. Det är inte bara ett inre tillstånd utan även ett yttre tillstånd.

Workshop: 20 och 21 november 10:00 – 13:00

Plats: Yogaskolan i Stockholm

Kostnad: 900 kr för båda dagarna eller 450 kr för en av dagarna